Slide background

KONTAKT

Adresa:

Filozofski fakultet
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Centar za srpski jezik kao strani
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad

Osobe za kontakt:

Dr Jelena Ajdžanović,
koordinatorka programa Centra

Dr Biljana Babić,
sekretar

Msr Gorica Mirković,
saradnica

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory