Slide background

KONTAKT

Adresa:

Filozofski fakultet
Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Centar za srpski jezik kao strani
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad

Tel.:

+381 21 459 626
+381 21 459 275

Mejl: centar@ff.uns.ac.rs

Osobe za kontakt:

Prof. dr Jasmina Dražić,
koordinatorka programa Centra
jasmina@ff.uns.ac.rs

Dr Jelena Ajdžanović,
sekretar
jelena.ajdzanovic@ff.uns.ac.rs

Asist. dr Biljana Babić,
saradnica
biljanab@ff.uns.ac.rs

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory