Slide background

Srednji nivo 2 (B2)

NAMENA I PROGRAM

Ovaj nivo je namenjen polaznicima koji imaju kompetenciju za nivo A2+ ili B1 i žele da ostvare samostalniju i spontaniju komunikaciju. Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo B2 (napredni nivo / Vantage):

  • gramatička kompetencija: glagolske imenice i imenice stranog porekla; uzročni genitiv, dativ logičkog subjekta; participski i refleksivni pasiv, glagolski vid, glagolski prilozi, glagolski načini, kondicionalna i relativna klauza;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama: hrana i piće, zdravlje, sport, posao, putovanja, verovanja i običaji;
  • situacioni okviri: u restoranu, kod lekara, u prodavnici, na putu.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 2, i uz njega radna sveska i 2 CD-a sa vežbama slušanja, u izdanju Filozofskog fakulteta i Dnevnika. Autori ovog materijala su saradnici na Odseku za srpski jezik i lingvistiku.

TRAJANJE KURSA

B2 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 2 4 56 64

CENA KURSA

B2 broj nedelja ukupan broj časova UKUPNO ZA SEMESTAR
zimski semestar 14 56 26.400 RSD (224 €)
letnji semestar 16 64 30.200 RSD (256 €)

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory