Slide background

ORGANIZACIJA NASTAVE

Nastava se organizuje prema zahtevima komunikativne metode, što znači da je primarni cilj ostvarenje komunikativne kompetencije. S obzirom na flektivnu prirodu srpskog jezika, često se koriste i principi drugih metoda.

Časovi se održavaju u prostorijama Fakulteta, koje su opremljene sredstvima neophodnim za izvođenje nastave prema aktuelnim metodičko-didaktičkim zahtevima. Za potrebe kurseva izrađeni su moderni udžbenici, koji sadržajem, metodologijom i obimom odgovaraju zadatim standardima opterećenja za određene nivoe znanja.

1. Kursevi tokom školske godine:

 • pretpripremna nastava
 • pripremna nastava
 • semestralni kursevi
 • individualni kursevi

2. Onlajn kurs – početni nivoi

3. Međunarodna letnja škola srpskog jezika, kulture i istorije


 • Pretpripremna nastava

  Namenjena je polaznicima koji se žele brže i lakše uključiti u redovnu univerzitetsku nastavu ili žele nastaviti učenje srpskog jezika na višem nivou u okviru redovne semestralne nastave u Centru. Ovo je intenzivni četvoronedeljni kurs koji se organizuje tokom septembra, pre početka redovne školske godine.

  Primaju se samo grupne prijave (za grupu od 8-10 zainteresovanih studenata), pojedinačne prijave nisu moguće. Broj časova i cena nastave utvrđuju se u dogovoru s grupom. Rok za prijave je 1. jun. • Pripremna godina studija

  Program Centra obuhvata i pripremnu godinu studija, namenjenu stranim studentima koji nameravaju da studiraju na Univerzitetu u Novom Sadu ili nekom drugom univerzitetu u zemlji. Nastava za potrebe studenata u okviru pripremne godine studija traje dva semestra (jedna školska godina) i obuhvata programske sadržaje predviđene za nivo A2+/B1 u domenima sticanja osnovnih jezičkih veština - slušanje/razumevanje, čitanje, govorna interakcija, govorna produkcija i pisanje.  TRAJANJE I CENA KURSA TOKOM PRIPREMNE GODINE STUDIJA
  nivo semestar broj časova nedeljno ukupan broj časova UKUPNO ZA SEMESTAR
  A1/A2/B1/B2 zimski 4 56 26.400 RSD (224 €)
  letnji 4 64 30.200 RSD (256 €)
 • Semestralni kursevi

  Ovi kursevi se realizuju tokom školske godine (od oktobra do juna) i traju 14 nedelja u zimskom, odnosno 16 nedelja u letnjem semestru.  TRAJANJE I CENA SEMESTRALNIH KURSEVA
  nivo semestar broj časova nedeljno ukupan broj časova 8 studenata u grupi
  A1/A2/B1/B2 zimski 4 56 26.400 RSD (224 €)
  letnji 4 64 30.200 RSD (256 €)
  C1 zimski 4 56 52.800 RSD (448 €)
  letnji 4 64 60.400 RSD (512 €)
 • Individualni kursevi

  Individualna nastava se organizuje i izvodi u periodu od septembra do juna. Cena individualnog časa je 18 € i traje 45 minuta.

 • Onlajn kurs

   Za apsolutne početnike pripremili smo onlajn kurs:
  • interaktivan
  • štedi Vaše vreme i novac
  • dostupan 24/7
  • uz podršku nastavnika

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory