Slide background

Visoki nivo 1 (C1)

NAMENA I PROGRAM

Ovaj nivo je namenjen polaznicima koji imaju kompetenciju za nivo B2 ili B2+ i žele da ostvare samostalniju i spontaniju komunikaciju. Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo C1 (samostalni nivo / Effective Operational Proficiency):

  • gramatička kompetencija: iskazivanje značenja uzroka, vremena, mesta; relativna klauza; impersonalna i pasivna rečenica;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama: tradicija, običaji, obrazovanje, zaposlenje, klima i ekologija; žargon i frazeologija;
  • situacioni okviri: javni oglasi i uputstva; govori, konferencije, izlaganja; rituali; sportski komentari; formulari i upitnici; rečnici i tezaurusi; poslovna i stručna pisma; službena uputstva i izveštaji; beleške i poruke.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik (u pripremi) Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 3, i uz njega radna sveska i 2 CD-a sa vežbama slušanja, u izdanju Filozofskog fakulteta. Autori ovog materijala su saradnici na Odseku za srpski jezik i lingvistiku.

TRAJANJE KURSA

C1 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 2 4 56 64

CENA KURSA

C1 broj nedelja ukupan broj časova UKUPNO ZA SEMESTAR
zimski semestar 14 56 52.800 RSD (448 €)
letnji semestar 16 64 60.400 RSD (512 €)

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory