Slide background

O CENTRU

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, pri Odseku za srpski jezik i lingvistiku, od školske 2002/03. godine postoji Centar za srpski jezik kao strani, u kojem polaznici uče srpski jezik i upoznaju se sa srpskom kulturom i istorijom. Program Centra namenjen je polaznicima sledećih profila:

  • studenti slavistike sa stranih univerziteta;
  • strani studenti koji učestvuju u razmeni u okviru nekog od međunarodnih programa i projekata;
  • strani državljani koji žele da studiraju na nekom od fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ili na nekom drugom univerzitetu u Srbiji;
  • svi strani državljani koji žele da nauče srpski standardni jezik te da steknu uverenje o njegovom poznavanju.

U Centru se, takođe, vrši provera znanja srpskog jezika kako za strane državljane koji nisu polaznici naših kurseva tako i za državljane Republike Srbije kojima je srpski jezik nematernji a kojima je potrebno uverenje o poznavanju srpskog jezika.

Isto tako, izdaju se i potvrde o kompetenciji za praćenje nastave na srpskom jeziku državljanima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske koji se upisuju na neki od univerziteta u Republici Srbiji.

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory