Slide background

UPUTSTVA ZA STUDENTE


 • Cene i način plaćanja


  CENE KURSEVA
  nivo semestar broj časova nedeljno ukupan broj časova UKUPNO ZA SEMESTAR
  A1/A2/B1/B2 zimski 4 56 26.400 RSD (224 €)
  letnji 4 64 30.200 RSD (256 €)
  C1 zimski 4 56 52.800 RSD (448 €)
  letnji 4 64 60.400 RSD (512 €)

  CENE PROVERE ZNANJA I IZDAVANJA SERTIFIKATA

  Provera znanja i izdavanje sertifikata uključeni su u cenu kursa za sve naše polaznike. Za lica koja ne pohađaju nastavu u Centru, a potrebno im je uverenje o znanju srpskog jezika, organizuje se testiranje u dogovoru s njima. Cena iznosi 10.800 dinara.

  Za državljane bivših jugoslovenskih republika (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska), kojima treba samo potvrda o znanju srpskog jezika cena iznosi 2.500 dinara.

  NAČIN PLAĆANJA

  Polaznici plaćaju kurs mesečno, tokom prve dve nedelje nastave, i dužni su da potvrdu o izvršenoj uplati pošalju imejlom na adresu Centra: centar@ff.uns.ac.rs. (Cena kursa ne uključuje nastavni komplet Naučimo srpski 1 / Naučimo srpski 2, njega studenti mogu kupiti u Skriptarnici Filozofskog fakulteta.) Plaćanje se vrši u pošti ili banci, u dinarskoj protivvrednosti, na žiro račun fakulteta:
  broj:840-1712666-26
  broj modela: 97
  poziv na broj: 4119
  svrha uplate: školarina
  primalac: Centar za srpski jezik kao strani, Filozofski fakultet, Novi Sad

  Napomena: Uplaćen novac ne vraćamo.


  Rokovi za prijavljivanje i upis

  Nastava za sve semestralne kurseve održava se u zimskom i letnjem semestru prema univerzitetskom radnom kalendaru.
  Školske 2024/25. godine zimski semestar počinje 1. oktobra 2024. i traje do 19. januara 2025.
  Prijavljivanje za upis u zimski semestar traje do 20. septembra.
  Letnji semestar počinje 3. februara i traje do 31. maja 2025.
  Prijavljivanje za upis u letnji semestar traje do 20. januara.


  Radni kalendar Centra za školsku 2024/25.


  >
  zimski semestar Od 1. oktobra 2024. do 19. januara 2025.

  Neradni dani

  pon ut sr čet pet sub ned
  oktobar 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  novembar 31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4
  decembar 5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1
  januar 2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31


  letnji semestar Od 3. februara do 31. maja 2025.

  Neradni dani

  pon ut sr čet pet sub ned
  februar 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28
  mart 1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31
  april 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  maj 1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31

  Testiranje, diplome i bodovi

  Da bi se ustanovio nivo znanja srpskog jezika, svi polaznici (osim apsolutnih početnika) pre početka nastave polažu ulazni test.

  Na kraju kursa polaznici polažu ispit (osmišljen u skladu sa zahtevima opterećenja za pojedine nivoe znanja prema Zajedničkom evropskom okviru), stiču 3 ECTS i dobijaju diplomu za odgovarajući nivo znanja jezika overenu od strane Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Filozofski fakultet, kao i Centar za srpski jezik kao strani, institucionalni je član udruženja ALTA.

  Studenti koji pohađaju kurs u celini ne plaćaju troškove polaganja ispita. Oni studenti koji ne pohađaju kurs u celini dužni su da plate punu cenu polaganja ispita.

  Rokovi za testiranje kandidata koji nisu polaznici kurseva (strani državljani, i državljani Republike Srbije kojima je srpski jezik nematernji): septembar, decembar, april i jun. Prijava za testiranje vrši se putem imejla na adresu centar@ff.uns.ac.rs


  Pogodnosti za studente

  Polaznici kursa srpskog jezika kao stranog:
  studenti koji na kraju kursa polože ispit stiču odgovarajući broj ECTS bodova, koje mogu preneti na svoje univerzitete,
  imaju mogućnost da pohađaju i druge kurseve na Fakultetu,
  slobodno koriste čitaonicu i biblioteku Fakulteta.

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory