Slide background

PROGRAM CENTRA

Programski zahtevi Centra usklađeni su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (The Common European Framework of Reference for Languages), dokumentom Saveta Evrope, koji je načinjen sa zadatkom da standardizuje teorijske i pragmatičke aktivnosti u domenu učenja stranih jezika. Skala od šest zajedničkih nivoa koji opisuju kompetenciju učenika, a koja je data u ovom dokumentu, poslužila je kao osnova za koncipiranje kurseva, udžbenika i testova.

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory