Slide background

Početni nivo 1 (A1)

NAMENA I PROGRAM

Ovaj nivo je namenjen apsolutnim početnicima. Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo A1 (početni nivo / Breakthrough)

  • ortoepska i ortografska kompetencija: osnovi izgovora svih fonema standardnog srpskog jezika; ćiriličko i latiničko pismo;
  • gramatička kompetencija: prezent, perfekat; nominativ, genitiv, akuzativ i lokativ - jednina i množina, osnovna značenja i funkcije; lične, prisvojne i pokazne zamenice; pridevi, komparacija prideva;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama: hrana i piće, novac i kupovina, odeća i obuća, porodični odnosi;
  • situacioni okviri: predstavljanje i upoznavanje, telefonski razgovor, dijalozi u prodavnici, menjačnici i restoranu.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik Naučimo srpski — Let's Learn Serbian 1, i uz njega radna sveska i CD sa vežbama slušanja, autorki Isidore Bjelaković i Jelene Vojnović, u izdanju Filozofskog fakulteta.

TRAJANJE KURSA

A1 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 2 4 56 64

CENA KURSA

a1 broj nedelja ukupan broj časova UKUPNO ZA SEMESTAR
zimski semestar 14 56 26.400 RSD (224 €)
letnji semestar 16 64 30.200 RSD (256 €)

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory