Slide background

Početni nivo 2 (A2)

NAMENA I PROGRAM

Ovaj nivo je namenjen početnicima koji imaju osnovna znanja srpskog jezika (nivo A1). Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo A2 (srednji nivo / Waystage):

  • gramatička kompetencija: genitiv (spacijalni, temporalni), dativ (objekatski, direktivni), akuzativ (spacijalni, temporalni), instrumental (socijativni, kvalifikativni, objekatski, spacijalni, temporalni, instrumental sredstva), lokativ (spacijalni); imenice ženskog roda na konsonant; potencijal, futur, imperativ; redni brojevi; intencionalna i kondicionalna klauza;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama: stanovanje, usluge u oblasti turizma (saobraćaj, informacije, carina), zdravlje, slobodno vreme i hobi;
  • situacioni okviri: dijalozi na autobuskoj i železničkoj stanici, na aerodromu, u turističkoj agenciji, kod lekara, u trgovini, pošti i banci; pisanje neformalnog pisma.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik Naučimo srpski — Let's Learn Serbian 1, i uz njega radna sveska i CD sa vežbama slušanja, autorki Isidore Bjelaković i Jelene Vojnović, u izdanju Filozofskog fakulteta.

TRAJANJE KURSA

A2 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 2 4 56 64

CENA KURSA

a2 broj nedelja ukupan broj časova UKUPNO ZA SEMESTAR
zimski semestar 14 56 26.400 RSD (224 €)
letnji semestar 16 64 30.200 RSD (256 €)

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory