Slide background

Srednji nivo 1 (B1)

NAMENA I PROGRAM

Ovaj nivo je namenjen polaznicima koji imaju kompetenciju za nivo A2 i žele da ostvare samostalniju i spontaniju komunikaciju. Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo B1 (prag nivo / Threshold):

  • gramatička kompetencija: padeži za iskazivanje posesivnosti, kvalifikativnosti, spacijalnosti, temporalnosti; kongruencija, relativne zamenice, prilozi i priloški izrazi;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama:rodbinski odnosi, profesije, delovi tela, psihofizičke osobine, odeća i obuća, slobodno vreme, formalne i neformalne fraze u telefonskom razgovoru;
  • situacioni okviri: intervju za posao, administrativne forme pisanja, upis na fakultet, usluge u frizerskom salonu i turističkoj agenciji.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 2, i uz njega radna sveska i 2 CD-a sa vežbama slušanja, u izdanju Filozofskog fakulteta i Dnevnika. Autori ovog materijala su saradnici na Odseku za srpski jezik i lingvistiku.

TRAJANJE KURSA

B1 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 2 4 56 64

CENA KURSA

B1 broj nedelja ukupan broj časova UKUPNO ZA SEMESTAR
zimski semestar 14 56 26.400 RSD (224 €)
letnji semestar 16 64 30.200 RSD (256 €)

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory