Slide background

Visoki nivo 2 (C2)

NAMENA I PROGRAM

Ovaj nivo je namenjen polaznicima koji imaju kompetenciju za nivo C1 i žele da ostvare samostalniju i spontaniju komunikaciju. Nastava obuhvata gradivo predviđeno za nivo C2 (vladanje jezikom / Mastery):

  • gramatička kompetencija: iskazivanje značenja namere, namene, posledice; dopunska, dopusna rečenica; nominalizacije; dekompozicija; značenje glagolskih vremena;
  • leksička kompetencija u tematskim celinama: mediji, trgovina, turizam, slobodno vreme i zabava; kulinarstvo;
  • situacioni okviri: vesti na radiju i televiziji; javne rasprave; reklamni materijal; natpisi i plakati, etikete.OSNOVNI NASTAVNI MATERIJAL čini udžbenik (u pripremi) Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 3, i uz njega radna sveska i 2 CD-a sa vežbama slušanja, u izdanju Filozofskog fakulteta. Grupu autora ovog materijala čine saradnici na Odseku za srpski jezik i lingvistiku.

TRAJANJE KURSA

C2 dnevno nedeljno u zimskom semestru u letnjem semestru
broj časova 2 4 56 64

CENA KURSA

C2 broj nedelja ukupan broj časova UKUPNO ZA SEMESTAR
zimski semestar 14 56 25.200 RSD (210 €)
letnji semestar 16 64 28.800 RSD (240 €)

Copyright © Centar za srpski jezik kao strani 2015. Design & realizationGreat Shade Factory